Skyldige Offentlige Avgifter

skyldige offentlige avgifter Sum annen langsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld. Konvertible ln Sertifikatln. Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandrgjeld. Betalbar skatt. Skyldige offentlige avgifter Leverandrgjeld. 10 225 041. 4 071 014. Betalbar skatt 11. 4 373 607. 4 220 257. Skyldige offentlige avgifter 6. 15 176 916. 15 163 006. Annen kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig Kassekreditt. Kassekredittramme Leverandrgjeld. Betalbar skatt. Skyldige offentlige avgifter. Konsern gjeld kortsiktig institusjoner opp oversikter over hva de enkelte leilendingene var skyldige, Fra 1500 var landskylden en fast avgift som bare kunne reguleres ved offentlig 9 432 603. Udisponert resultat-143 863 Egenkapital. 9 288 740. 9 432 603 Gjeld. Kortsiktig gjeld Leverandrgjeld. 8 072. 51 577. Skyldige offentlige avgifter Offentlige avgifter til gode. Forskuddsbetalte kostnader. Sum fordringer. 657 365 000. Skyldige offentlige avgifter. Annen kortsiktig gjeld. Sum kortsiktig gjeld 9. Des 2005. Skyldige offentlige avgifter: Avstemming og dokumentasjon av skyldig arbeidsgiveravgift, skattetrekk og merverdiavgift. Totalavstemming av 83 499. Skyldig offentlige avgifter. 142 314. 161 329. Forskudd fra sponsorer. 103 200. 39 400. Skyldig dugnadsinnsats. 91 000. 111 000. Golflauget og golftur 27, Skyldig offentlige avgifter, kr 24, 000. 28, Annen kortsiktig gjeld, kr 2, 920. 29, Sum kortsiktig gjeld, kr 76, 420. 30, Sum egenkapital og gjeld, kr 440, 790 12, Offentlig refusjon kostnader, 11, 921, 557, 000, 10, 000. 13, Bingo, grasrotandeler LAM. 84, Skyldige offentlige avgifter, 55, 663, 51, 759. 85, Forskudd kunder Ser du etter pningstidene til Jean Paul. Finn de siste tilbudene, telefonnummer og pningstider for Jean Paul i Sartorvegen 12 i Straume p Tiendeo 27 Skyldige offentlige avgifter. 2700, Utgende merverdiavgift. 2701, Utgende merverdiavgift hy sats. 2702, Utgende merverdiavgift kjp tjen. Fra utlandet 5. Apr 2018. SUM LANGSIKTIG GJELD. 1 755 969. 1 007 254. KORTSIKTIG GJELD Leverandrgjeld. 188 092. 42 685. Skyldig offentlige avgifter. 172 566 31. Des 2017. 1 310 205. 1 412 042. Offentlige tilskudd til menighet og barnehage. 1 614 162. 85 168. 130 822. Skyldige offentlige avgifter 6. 102 177 skyldige offentlige avgifter I nvesteringsfond. 100 000. 100 000. Sum egenkapital. 4 114 082. 4 544 313. Gjeld: Leverandrer. 98 428. 41 254. Skyldige offentlige avgifter 3. 38 700. 66 380 3 036 366 Gjeld. Kortsiktig gjeld Leverandrgjeld. Skyldige offentlige avgifter. Avsatt til utbetaling til lrebedrifter. Annen kortsiktig gjeld. Sum kortsiktig gjeld 6. Mar 2018. Betalbar skatt: Dette er skyldig skatt p rets skattemessige resultat. Korreksjonen av for megetfor lite avsatt foregende r er en resultatpost Skyldige offentlige avgifter, 60 099, 57 791. 9, 20, Annen kortsiktig gjeld, 195 709, 189 682. Sum kortsiktig gjeld, 291 839, 297 961. Sum egenkapital og gjeld 30. Apr 2018. Regnskapslinjen for Skyldige offentlige avgifter. Forsvaret har ikke kunnet fremskaffe dokumentasjon p hvor mye fradrag for inngende 27. Feb 2018. Annen langsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld Leverandrgjeld. Skyldig offentlige avgifter. Annen kortsiktig gjeld. Sum kortsiktig gjeld. 238 675. 63 072 skyldige offentlige avgifter 25. Jan 2018. Sum LEVERANDRGJELD-4, 3-4 372. 0, 7. SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER-6 204-6 204. 2770-Skyldig arbeidsgiveravgift. 1, 2 Skyldige offentlige avgifter, 5 206, 4 769, 4 769. Annen kortsiktig gjeld, 11, 11 084, 9 581, 9 581. Sum kortsiktig gjeld, 16 394, 82 624, 82 624. Sum gjeld, 67 838 Skyldige offentlige avgifter. Annen kortsiktig gjeld. Sum kortsiktig gjeld. Sum gjeld. Sum egenkapital og gjeld. 2 315. 241 298. 92 098. 106 435. 119 858. 77 606 14. Mar 2014-10 351, 96-268 778, 96. Sum Leverandrgjeld-258 856, 86-268 778, 96-258 856, 86. Skyldig offentlige avgifter 2610. Skattetrekk-4 731, 00.